To irske settere som hunter fasan

Det er ingen tvil om at Foppall har gjennomgått en klassereise siden sist fredag. Det er helt nye jingler, rørende personlig om ensomhet, geografikunnskaper i verdensklassen og skarp analyse av hvorfor forskning på kvinnehelse nedprioriteres. Det er en helt ny liga. Tippeliga.