281. Endometrios

Endometrios drabbar ungefär var 10:e kvinna i fertil ålder och det är en kronisk sjukdom. Den ter sig väldigt olika från person till person. En del känner inte av den alls, eller ganska lite, men många lider mycket av den. En av de sistnämnda är Johanna Kajson. Efter att ha lidit i många år så har hon nu hittat en väg som åtminstone mildrar symtomen. Och ja, ni gissade rätt, kosten är inblandad i hennes resa.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.