avsnitt 56 - svenska sägner

Det är Sveriges nationaldag, och Folksagopodden uppmärksammardet genom att undersöka folksagans mer verklighetsivrande kusin sägnen. Hängmed på en resa som täcker in hela Sverige.

Sägnerna i detta avsnitt är hittade med Institutet för Språkoch Folkminnens sägenkarta https://www.isof.se/sagenkartan#/places/nordic/true

Tomten i Surteby https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/sagenkartan/sagenkartan#/records/56521/nordic/true

Den snåla drängen på Värmdö https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/sagenkartan/sagenkartan#/records/330/nordic/true

De tre jättarna som bygger gammelstad kyrka https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/sagenkartan/sagenkartan#/records/50466/nordic/true

Kristianstad https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/sagenkartan/sagenkartan#/records/65/nordic/true

Osynlighetsskjortan https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/sagenkartan/sagenkartan#/records/49936/nordic/true