Alf Svensson "Här kommer Alf Svensson"

I 2015 års sista Flumskola tar panelen sig an uppdraget att förstå KD genom Kristdemokraternas gamle storboss Alf Svensson, mannen som var partiledare i bibliska 31 år. Vi frågar oss vad han tyckte om att bli mobbad av Palme, hur han utsattes för prövningar och 7 svåra år innan han tog sig in i riksdagen samt hur kul en Kristdemokrat egentligen är.
I panelen Ali Esbati, Judith Kiros, Christoffer Röstlund Jonsson och Elinor Svensson.