Helt uppåt väggarna! (Del 2/2)

Ett kärt återbesök i tapetmakeriet resulterade i ett avsnitt i två delar. Vi följer en tidslinje från idag och bakåt. Del 2 tar vid i slutet av 1800-talet och fortsätter bakåt i tiden.

Lyssna för att höra vad som döljer sig på sista sidan av mönsterboken.