Kulturmiljö som resurs

Maria Legars kommer nerspringandes från trapporna på kommunhuset i Nacka. Kommunen bygger stad och tempot är högt.  Vi talar om vikten av att förankra en plats med dess historia och hur en medveten samhällsplanering bör utgå från platsens karaktär och historia. Alla platser bär på berättelser som måste värnas och tolkas för att leva vidare i den fysiska miljön.