Den endelige forklaringen på svak krone

 Finansredaksjonens ambisjon i ukens episode er å gi den ultimate forklaringen på hvorfor den norske kronen er så svak og hva det betyr for deg, næringslivet og aksjemarkedet.

For et år siden kostet en euro litt i overkant av ti norske kroner. I dag koster den nærmere 12 kroner. Dollaren som for et år kostet i underkant av ti norske kroner, koster i dag nærmere elleve kroner.

Mange eksperter – svært mange – har gitt ulike forklaringer på hvorfor kronen er så svak. Det vanligste argumentet har vært at Norge har en liten, åpen, råvaredrevet økonomi som er utsatt for svingninger i verdensøkonomien, men det har vi jo alltid hatt, så det kan ikke være forklaringen. 

Men det spiller likevel inn på den grunnleggende årsaken, som er rentedifferansen mellom Norge og utlandet (EU, USA). Da styringsrenten i Norge lå over rentene i EU og USA, lokket det til seg aktører i valutamarkedet som så en gevinst i norsk krone til tross for at norsk økonomis avhengighet av oljepris gjør at valutaen har en høyere risikopremie enn andre valuta.

Nå er styringsrenten i Norge på nivå på styringsrenten i ECB (den europeiske sentralbanken), og langt under den amerikanske styringsrenten. Det får investorene til å velge bort den norske kronen fremfor mer stabile valutaer som euro og dollar. 

Er det dumt at kronen er så svak? Burde vi bundet oss til euroen? Vel, hør episoden så får du vite fordeler og ulemper med dagens valutasituasjon. 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.