Hvordan forholder Statens Pensjonsfond Utlandet seg til bærekraft i sine investeringer?

Hvordan forholder Statens Pensjonsfond Utlandet, populært kalt Oljefondet, seg til bærekraft i sine investeringer? Oljefondet er kjent som verdens største fond og for å ha vært tidlig ute med søkelys på spørsmål om investeringer og bærekraft. Vi får besøk av Wilhelm H Mohn som hjelper oss med å svare på spørsmål. Wilhelm er Global Co-Head of Corporate Governance at Norges Bank Investment Management med spesielt ansvar for bærekraft. Wilhelm har sin utdannelse from Univeristy of Oxford (Master in Philosophy, Economics) og University of Execter (BA (Hons) with Commendation, Economics and Geography).

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.