Fastighetsprofilerna

By Tessin
Jacob Bursell och Gunnar Harrius från Kapitalet träffar kända och okända fastighetsprofiler från branschens alla hörn. Podcasten är ett samarbete med Tessin som gör det möjligt att investera i fastigheter via crowdfunding. Genom säkerställda lån till fastighetsbolagen kan du möjliggöra fastighetsaffärer som annars inte hade blivit av och samtidigt erhålla en god avkastning.
Business

Episodes