Kullagret som blev en tjänst

”Pålitlig rotation” – det är vad SKF säljer numera. Förvisso gör man alltjämt kullager, men de säljs i allt högre utsträckning som tjänst, där kunden betalar för rotationen och inte för produkten.


Den ändrade affärsmodellen har medfört en helt ny nivå av innovation och ingenjörsarbete som fokuserar på att göra kullagren så långlivade och lättservade som möjligt. Och det är inte bara mekanisk innovation – lika viktigt är att använda AI för att förutspå när felen hos kunden kan uppstå, och åtgärda problemet i god tid. 


Producerad av RISE i samarbete med Teknikföretagen med stöd av Vinnova


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.