Episode 93: Aksel Inge Sinding - Om følelser

Kan vi si at «jeg føler altså er jeg» like fullt som Shakespear mener at dersom vi tenker så er vi? Hvordan kan vi gjennom egne følelser forstå og møte andres følelsesliv? Hva skal til for at menneskene vi deler hverdagen med, bedre kan tolke og bekrefte våre egne? Ikke minst, hvordan kan barn og voksne møte, leve seg inn i, bearbeide og lære seg å lese på best mulig vis?Å validere følelser, eller å bekrefte andres følelser, er en livslang og tidvis komplisert og krevende prosess vi alle går gjennom. Psykolog og emosjonsterapeut Aksel har bred erfaring innenfor emosjonsfokusert terapi og validering av følelser, mellom par og mellom foreldre og barn. Med Oda samtaler de om hva følelsene våre betyr og gjør med oss, hvordan og hvorfor vi kan ha så ulike følelsesliv og emosjonelle reaksjoner, og hvordan det å godta og våge å møte sitt egne følelsesliv gjør oss sterkere og bedre i møte med andre. I tillegg analyserer han Odas raseriutbrudd og forklarer hvorfor mange av kranglene i familier ofte oppstår på bakgrunn av kollisjoner mellom følelser og personlighetstyper.Mer om Aksels praksis og emosjonsfokusert terapi: https://folelseskompasset.noBoka samtalen snakker rundt: https://www.ark.no/boker/Jan-Reidar-Stiegler-Klok-pa-folelser-9788205511545Klok og lærerik artikkel av Aksel om følelser og foreldreliv: https://psykologisk.no/2019/11/alle-vi-foreldre-gjor-dumme-ting-som-blir-vondt-for-vare-barn/?fbclid=IwAR1evehb88XUwdIbacysnl7H88lTG1RmWDXfbI4XXISqyHT_eUtLBUREwRk