Episode 95: Hedvig Montgomery - Barneskoleårene

Overgangen fra å ha barnehagebarn til å se de små stå forventningsfulle og spente for å begi seg ut i barneskoleårene, oppleves ofte som like brå for både barna og foreldrene. Likevel er dette en periode i oppveksten vi verken snakker eller vet nok om. Hvordan skape nye hverdagsrutiner som funker for hele familien? Hvor mange aktiviteter skal de gå på? Hva med lekser, venner og lærere? Tenk om datteren min ikke liker det sosiale? Hva hvis sønnen vår ikke vil gjøre lekser? Hvem legger merke til hvis noe er galt?Om et år har Oda også plutselig et barneskolebarn. Det vekker mange tanker, spørsmål og følelser. Sammen reflekterer de om alt fra samliv i travle tider og verdien av å lære barna hva kjærlighet er, sterke følelser og hjernens utvikling hos barna, hvordan vi møter dem når livet blir utfordrende, gode rutiner og ikke minst; å skape trygge samtaler og relasjoner i hver gjeng og hverdag.