Episode 91: Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson - Trygge barn

Hvordan hjelper vi barna våre til å vokse opp som trygge og nysgjerrige? Hva må til fra oss foreldre for å skape en fruktbar balansegang mellom grenser og frihet, rammer og empati? Hvor viktig er det å reparere hvis vi har blitt for sinte? Går det an? Ida og Stig er samboere, har til sammen seks barn og er begge psykologspesialister med bred erfaring innenfor spedbarnspsykologi. Sammen har de startet Tilknytningspsykologene, som i dag er et ledende rammeverk for å forstå barns sosiale og emosjonelle utvikling. I tillegg er de pådriverne bak å innføre den psykologiske metoden COS (Circle of security) også kjent som Trygghetssirkelen. Idag brukes den både i barnehager, skoler og som verktøy for foreldre som ønsker mer innsikt og kunnskap til eget foreldreskap.Sammen med Oda forklarer de hvordan vi kan bruke trygghetssirkelen og hvorfor trygghet er det viktigste elementet i barnas liv og utvikling. De utforsker hva foreldreskapet egentlig innebærer, rommer og krever, hva det gir og hvordan det kan tappe oss. Stig og Ida reflekterer og svarer på interessante og viktige spørsmål fra lytterne, og forteller oss hvorfor de mener alle foreldre bør ha som mål å være «god nok» fremfor perfekt, som ut i fra deres faglige bakgrunn er det som gjør oss til de mest solide og trygge foreldrene. Det er lov å feile, tvile og reparere - aller viktigst er det å være god mot seg selv og barna sine, gjennom åpenhet, rom for refleksjon og å utforske hverdagslivet sammen.Stig og Ida kan dere bli bedre kjent med her:

http://www.tilknytningspsykologene.no

Bøkene fra samtalen:

https://www.ark.no/boker/Kent-Hoffman-Trygge-barn-9788205500839https://www.ark.no/boker/Ida-Brandtzaeg-Se-barnet-innenfra-9788244621878https://www.ark.no/boker/Karl-Ove-Knausgard-Om-varen-9788249516490