Ögonpodden - Stockholms Läns Syncentral

I detta avsnitt ska vi få lyssna till tre optiker som arbetar på Syncentralen i Stockholms län. Deras uppgift är att ge personer som har synnedsättning goda förutsättningar att klara av sitt dagliga liv. De hjälper till att ge ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering och rehabilitering och samarbetar med andra yrkesgrupper.

Optikerna som vi ska få samtala med heter Eva Karlén, Jeanette Palmér och Helena Redborg och de representerar varsitt team på Syncentralen.