De olagliga långtradarna

Fördjupningsreportage. Laglösheten på vägarna medför sociala problem, ökad kriminalitet, höjd olycksrisk och snedvriden konkurrens. Underbetalda förare som kör illegalt hotar svenska åkerier. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy