"Ariska brödraskapet" bakom flera mord

Fördjupningsreportage. Den bildades i det beryktade San Quentin-fängelset i USA på 1960-talet. Vitmaktrörelsen "Ariska brödraskapet" har sedan dess fört en kamp mot föreställningen om en sionistisk ockupationsmakt i USA. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy