"Myt att det blivit dyrare att köra bil"

Miljöexperten Magnus Nilsson om hur klimatpolitiken kan skärpas utan folkliga revolter. Intervjuare: Patrik Kronqvist.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy