Ledarsnack: Om talman Andreas Norlén

Är det ett problem att talmannen tar så lång tid på sig med sonderandet efter statsminister? Peter Santesson och Ann-Charlotte Marteus intervjuas av Jennie Pierrou.


For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy