Politiseringen av universiteten är farlig

Litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg är kritisk mot hur lärosäten tvingas till jämställdhetsintegrering. Intervjuare: Anna Dahlberg.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy