12. Jan Jörnmark

Jan Jörnmark, ekonomhistoriker och författare. Är vi på väg att göra om misstaget från miljonprogrammet? Intervjuare Patrik Kronqvist. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy