Ledarsnack: Vilket avtryck har MP gjort i miljöpolitiken?

Beatrice Rindevall, miljödebattör, och Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör Expressen, om MP:s framgångar och bakslag i sin hjärtefråga.

Programledare: Jennie Pierrou.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy