”Det är en floskel att hela Sverige ska växa”

Politikerna ägnar sig åt symbolfrågor, säger nationalekonomen Charlotta Mellander i Ledarsnack. Intervjuare: Patrik Kronqvist.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy