Ett missionellt liv

By Linalie Newman och Ingemar Forss
Podden om att leva så att Guds rike blir synligt!


Linalie Newman och Ingemar Forss är missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan och samtalar i podden med olika gäster om att leva missionellt - alltså sända av Gud där Guds rike blir synligt i vår vardag!
Religion & Spirituality
Religion & Spirituality/Christianity
Religion & Spirituality
Government & Organizations

Episodes