§107 UK på kollisjonskurs med menneskerettighetene?

Mange land har satt i verk drastiske tiltak for å stoppe flyktnigestrømmen. Storbritannia skapte overskrifter da de inngikk en avtale med Rwanda om å sende flyktninger dit, i stedet for å behandle søknadene om opphold selv.

Dette førte til heftig debatt i UK, med spørsmål om menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Og nå har saken tatt en ny vending. Den britiske regjeringen har lagt frem forslag til en ny lov, som blir kalt en krigserklæring mot Menneskerettighetsdomstolen.

Marius Gulbranson Nordby (forfatter og redaktør i Fagbokforlaget) er tilbake i studio. Han gir bakgrunnen for Rwanda-avtalen og den nye loven – og hvilke konsekvenser det kan få både i Storbritannia og Europa om den blir vedtatt.

Rettssaken om lovligheten av Rwanda-avtalen blir trolig avgjort ila juli.

Lenker:

Lovforslaget: Bill of Rights Bill