§106 Abortrettigheter i USA

Amerikansk Høyesterett har slått fast at kvinner ikke har rett på selvbestemt abort i USA. Hvordan kom de til dette resultatet når en slik rettighet har fulgt av grunnlovstolkingen de siste 49 årene? Og hva er konsekvensene av dommen?

Forfatter og redaktør i Fagbokforlaget, Marius Gulbranson Nordby, forteller i denne episoden alt om den nye avgjørelsen fra USAs øverste domstol, hvordan man kom dit og hva som vil skje videre. I tillegg ser vi på abortrettighetene i Norge. Det er satt ned et abortutvalg som skal vurdere reglene i abortloven – hva går det ut på? Og er abortrettighetene til kvinner trygge i Norge?

Lenker:

Avgjørelsen om abort fra USA: Dopps v. Jackson Woman Health Organizations

Reglene om abort i Norge: Abortloven

 Jusspodden sponses av stiftelsen Lovdata. Lenker over leder til Lovdatas åpne sider. Jusspodden er uavhengig og Lovdata legger ikke føringer på produksjonen.