§104 Klimaaksjoner og demonstrasjonsfrihet

Det har vært store aksjoner fra miljøorganisasjoner for å forhindre planlagte utslipp i Førdefjorden. I det siste har det stadig kommet meldinger om at biltrafikk har blitt stoppet av klimaaksjonister i ulike byer i Norge, og Extincion Rebellion limte seg fast i Stortinget i mai.

Klimademonstrantene får store bøter, men påberoper seg nødrett. Nå varsler de også søksmål mot staten i Førdefjord-saken.

Bryter politiet aktivistenes rett til ytrings-og demonstrasjonsfrihet når de gir dem store bøter? Er sivil ulydighet på vegne av jordkloden nødrett?

Vidar Strømme er fagdirektør i NIM og ekspert på ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet. Han forteller hva som er reglene for sivil ulydighet og demonstrasjonsfrihet og hvordan Høyesterett og Menneskerettighetsdomstolen vurderer disse spørsmålene.

Dommer vi snakker om i episoden:

Hindre trafikk i rushtiden (Høyesterett): HR-2022-981-A

Miljødirekoratsak (Tingretten): TOSLO-2020-149887

Ski i Bogstadveien(Tingretten): TOSLO-2020-177571

 

Jusspodden sponses av stiftelsen Lovdata. Lenker over leder til Lovdatas åpne sider. Jusspodden er uavhengig og Lovdata legger ikke føringer på produksjonen.