§108 22. juli (Reprise)

Nå er det 11 år siden terrorangrepene 22.juli. 77 mennesker ble drept i angrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, og altfor mange mennesker ble skadet eller mistet noen de var glade i. Regjeringskvartalet ble ødelagt og det var store økonomiske kostnader.

Og i møte med de forferdelige konsekvensene av 22.juli-angrepene, en helt ekstraordinær hendelse i vårt samfunn – hva er jussens rolle i møte med dette? Hvordan har retten håndtert og møtt 22.juli-ofrene – og kan jussen bidra til heling av samfunnet etter slike hendelser? Og i såfall hvordan?

Dette intervjuet er fra 2021, men har vel så mye relevans nå – ikke minst med nytt angrep i Oslo.

Jussprofessorene Ingunn Ikdahl og Kristin Bergtora Sandvik forteller om overgangsrettferdighet og jussens begrensninger i denne episoden av Jusspodden. De leder et forskningsprosjekt om 22.juli ved Det juridiske fakultet i Oslo.