§97 Nakenvisitasjoner

De siste årene har det blitt avdekket en utbredt praksis med rutinemessige nakenvisitasjoner av innsatte i norske fengsler. Det har vært flere saker i domstolene og Høyesterett har avgjort at dette er brudd på menneskerettighetene om forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Hva gikk praksisen ut på og hva var konsekvensene?

Nå går flere innsatte til søksmål mot staten for å få kompensasjon for menneskerettighetskrenkelsene de ble utsatt for og ukens gjest, Maria Hessen Jacobsen (Elden Advokatfirma), er advokaten som fører saken. Hun forteller hva praksisen gikk ut på, hvorfor den brøt med mennskerettighetene og hva de håper å oppnå med søksmålet, som hun røper vil få ringvirkninger langt ut over rettighetene til de innsatte. Hør mer i ukens episode!