§103 Skeives rettigheter

Det er 50 år siden avkriminalisering av forbud mot homofile, den såkalte homoparagrafen i straffeloven.

Hvordan har rettighetsvernet til skeive utviklet seg og hva er status i dag? Har homofile, lesbiske, bifile og transpersoner et tilstrekkelig vern mot diskriminering?

I denne episoden feirer Jusspodden Pride ved å se på rettighetsvernet til skeive i Norge. Anniken Sørlie er postdoktor ved Det juridiske fakultet i Oslo og ekspert på LHBTQIA-rettigheter og likestillings- og diskrimineringsvern. Hun forteller hva homoparagrafen gikk ut på og hvordan rettighetsvernet har utviklet seg siden den gang. Anniken og Marianne diskuterer også utfordringer og hva som gjenstår for at vernet og rettigheter skal bli ivaretatt.

Jusspodden har sett på ulike temaer knyttet til skeives rettigheter tidligere:

Episode 71 om konverteringsterapi

Episode 95 om juridisk kjønn og en tredje kjønnskategori

I episode 76 om utviklingen i Øst-Europa forteller også Amnestys generalsekretær om skeives rettigheter under press i Polen og Ungarn

I episode 89 om seksuell trakassering ser vi nærmere på diskrimineringsreglene, hva du kan gjøre om du opplever diskriminering og hvordan Diskrimineringsnemda fungerer

Gratulerer med Pride-måned!