The Other and the other (self)

Caroline har varit mycket på Twitter och lärt sig vad en MÖP är (lite som hobbyepidemiolog var för två år sedan). Liv har läst en artikel av Isabelle Ståhl om samtycke som lösningen på allt och vilka krav det ställer på jaget.