Individens död

Liv Strömquist & Caroline Ringskog Ferrada-Noli.