Utdefiniera det sjuka för att själv verka normal

Liv Strömquist & Caroline Ringskog Ferrada-Noli.