Utdefiniera det sjuka för att själv verka normal

Liv Strömquist & Caroline Ringskog Ferrada-Noli.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy