EXTRA Slappar-Linda är vår förebild!

Clara och Erica dyrkar Linda som övat sig i den ädla konsten att slappa sig till en bättre hälsa, Clara läser Lindas berättelse från #hjälpjagärutmattad

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy