481 Att locka fram drivkrafter och talanger

Skall jag göra en skillnad för andra måste jag börja med mig själv. Det handlar om att sätta ord på det som är viktigt och formulera sina egna mål. Leif Hejdenberg driver programmet Next Generation Leadership som vänder sig till unga för att locka fram drivkrafter och talanger. Vi pratar om att alla uppfattar en situation olika och ledarskap handlar om att lyssna utan att värdera.

https://www.nextgenerationleadership.se