485 Att hitta sin grej och kunna leva på det

Vad vill jag göra på dagarna? Vad är min grej? Viktiga frågor som lätta att ställa men svårt att besvara. Måste man kunna leva på det? Tomas och Nina berättar hur de hittade sin grej och om att våga byta inriktning.