Land of the free: USA, populism och relationen till Sverige

USA har kallats för ett grannland till Sverige. Länderna har en mycket nära relation, på flera sätt. Professor Dag Blanck, USA-expert vid Uppsala universitet diskuterar USA:s nationella identitet, amerikansk populism och de svensk-amerikanska relationerna tillsammans med Henrik och Ola.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy