30. Tokigt på jobbet - om psykisk ohälsa i arbetslivet

Psykiska besvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Nästan hälften av alla sjukskrivningar år 2017 berodde på det. Detta pratar vi om tillsammans med Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet och Lena Persson, projektledare för det ESF-stödda projektet Heja hälsan 2.0.

Mellan år 2011 och 2017 mer än fördubblades antalet sjukskrivningar med anledning av psykiatriska diagnoser. Vi vet idag att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Även om ökningstakten av sjukskrivningarna saktats ner, så stiger det fortsatt, mest för gruppen unga kvinnor. Vad vet vi om den arbetsrelaterade ohälsan och hälsan, och hur kan vi organisera arbetet så fler orkar ett helt arbetsliv?
Programledare: Anna Olin Kardell