Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter

Er det mulig å få gjennomført energipolitiske ambisjoner når man er omgitt av kriser på alle kanter? Amund Vik, statssekretær i Olje- og energidepartementet er gjest i denne episoden, der vi diskuterer hva regjeringen vil med energipolitikken, og hva strømpriskrisen og Ukraina-krigen har gjort med muligheten til å gjennomføre. Vik peker på hvor viktig det er å bevare effektivitet og god ressursforvaltning som prinsipper for kraftmarkedet, og har en klar forventning om at det produseres mer fornybar kraft i Norge fremover.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.