#3: Mordet i Bjärtrå 1873

En sorglig ny visa om det hemska mordet på en piga, hvilket skedde uti Bjertrå socken år 1873.