En podd i rörelse - Avsnitt 46

I Avsnitt 46 av Fysioterapeuternas podd ”En podd i rörelse” samtalar förbundsordförande Cecilia Winberg med Pär Lundqvist (L), regionråd i Västra Götaland, om omställning mot en mer nära vård och behovet av fler specialistfysioterapeuter. Utifrån Pärs roll som regionråd samtalar de om politikens roll och hur man ska se på behovet av specialisttjänster inom olika verksamheter.