En podd i rörelse - avsnitt 41

Avsnitt 41 av Fysioterapeuternas podd ”En podd i rörelse” handlar om vikten av att våga satsa på förebyggande och rehabiliterande insatser. Ordförande Cecilia Winberg samtalar med Lars Liljedahl, kommundirektör i Härnösand. Tidigare arbetade Lars Liljedahl i Östersunds kommun där han drev frågan om att våga prioritera långsiktiga satsningar inom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Denna strategi var en nyckel till att kommunen kunde vända den negativa kostnadsutvecklingen.