Myten om den platta jorden

Vi är många som hört berättas att medeltidens människor trodde att jorden var platt. I denna historia framträder ofta Christofer Columbus som avgörande, då han helt övertygat trotsade den inskränkta kyrkan och begav sig västerut från Spanien 1492. 


Denna historia är mytbildning från 1800-talet. Faktum är att man ända sedan antiken känt till att jorden är rund. Trots det är myten så pass slående att den fortsätter övertyga människor långt in på 2000-talet. 


I detta avsnitt av En oväntad historia samtalar sommarvikarierna och historiepoddarna Aron Schuurman och Viktor Wallén om när några 1800-talshistoriker skapade myten om den platta jorden. Är den helt gripen ur luften? Vilka ligger bakom, och varför? 


På 200-talet f.v.t genomförde den grekiske matematikern Eratosthenes ett berömt experiment. Genom att mäta vinklar av skuggor i två olika städer vid samma klockslag lyckades han räkna ut jordens omkrets. De olika vinklarna innebar också oundvikligen att jorden var rund. 


Till skillnad från vad som ofta sägs glömdes inte Eratosthenes slutsats bort under medeltiden. De flesta västeuropeiska skildringar av jorden under medeltiden visar en sfärisk jord. Det rådde i all väsentlighet vetenskaplig konsensus om jordens runda form. 


Vad som rådde delad mening om var jordens omkrets. Vissa menade att Eratosthenes hade överskattat jordens storlek. En av dessa var köpmannen Christofer Columbus. När han planerade upptäcktsresa västerut avråddes han av det portugisiska hovet eftersom de, helt korrekt, bedömde att vägen var längre än Columbus räknat med. 


Litteraturtips:

Henrik Höjer: När jorden blev platt. Forskning & Framsteg, 2005. 

Jeffrey Burton Russel: Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians. Praeger Publishing, 1991.


Bild: Karta över en platt och statisk jord, ritad 1893 av Orlando Ferguson. Wikipedia, Public Domain. 


Lyssna också på Alexandria – hellenismens huvudstad


Klippare: Aron Schuurman  


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.