Omställningsstöd förlängs (aktiebolag)

Nedan är avsnittsanteckningarna från vårt poddavsnitt om omställningsstöd. Ni kan lyssna i spelaren ovan eller via er favorit-poddapp såsom Spotify, Apple Music, etc.


Förlängning


 • Beslutat i februari om en förlängning augusti 2020 - februari 2021

 • Aviserat om en förlängning mars-april 2021

  • Måste godkännas av EU-kommissionen

  • Samma nivåer som för perioden november 2020-februari 2021Omsättningstapp


 • Minst 40% augusti-oktober 2020

 • Minst 30% november 2020 - februari 2021

 • Jämförs med samma period 2019
  • januari-februari 2021 jämförs alltså med januari-februari 2019


Stödnivå


 • Augusti-oktober 2020 = 75% av fasta kostnader för små företag

 • November 2020 - februari 2021 = 90% av fasta kostnader för små företag

 • Stora företag = 70%

 • Företag är "Små företag" om de har:

  • Maximalt 10 miljoner Euro i omsättning eller balansomslutning
   OCH

  • Färre än 50 anställda

  • (Man slår samman företagen i en koncern) • Maximalt 97 mkr sammanlagt för de nya stödperioderna

Månader/Omsättningstapp/Stödnivå
Mars–april 2020 | 30% | 75%
Maj 2020 | 40% | 75%
Juni–juli 2020 | 50% | 75%
Aug–okt 2020 | 40% | 75%
Nov–dec 2020 | 30% | 90%
Nan–feb 2021 | 30% | 90%
Observera att perioden mars-juli 2020 EJ går att söka för längre


Ny beräkning

(Fasta kostnader - Täckningsbidrag) x Stödnivå

 • Gamla regeln = 75% x omsättningstapp (i procent) x fasta kostnader

 • Nu missar man stöd om man fortfarande har bruttoförsäljning som överstiger "fasta kostnader"

 • Kostnader tillhör perioden (månad) enligt samma regler som bokslut

 • Stödet minskas med... 

  • ...försäkringsersättningar, skadestånd och dylikt som ersättning för förlorad omsättning eller ersättning för de fasta kostnader stödet beräknas på

  • ...andra statliga stöd för förlorad omsättning • Fasta kostnader

  • Hyra och leasing

  • Räntor

  • Planmässiga avskrivningar

  • Reparation och underhåll inventarier

  • Fastighetsskatt/Fastighetsavgift

  • Vatten/El/Avlopp/Uppvärmning 
   • Ej tillverknings-el i industri


  • Telefoni och data

  • Städning och sophantering

  • Larm och bevakning

  • Tvätt av textilier

  • Vissa försäkringar

   • Sakskada

   • Ersättningsskyldighet

   • Förmögenhetsskada  • Tjänster gällande tvätt av textilier (till den del kostnaden inte är beroende av mängden) om avtalstiden är minst tre månader

  • Djurfoder

  • Fasta Franchiseavgifter
   • Ej provisionsbaserad del


  • Tillsyns och kontrollavgifter

  • Royalties/licensavgifter (fasta delar)


  • INTE

   • Sådant som företaget kan undvika med skäliga åtgärder

   • Kostnader hänförliga till verksamhet i utlandet

 • Täckningsbidrag


  • + Nettoomsättning


  • - Periodens lönekostnader

   • Summan som arbetsgivaravgifterna beräknas på

   • dra av stöd korttidsarbete (preliminärt om inte beslutat finns)  • - Periodens kostnader för handelsvaror+legoarbete/underentreprenad


  • - Periodens inköp 


  • +/- Periodens lagerförändring

   • Råvaror och förnödenheter

   • Produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor

   • Pågående arbete för någon annans räkning  • (Negativt = 0)Krav för omställningsstöd


 • Måste ha F-skatt
  • Stiftelser, föreningar, bostadsrättsföreningar, trossamfund undantag


 • Minst 250 tkr omsättning i senaste bokslutet före 1 maj 2020

 • Stöd över 100 tkr kräver revisorsintyg
  • Även yttrande över täckningsbidrag för stödperioden


 • Ingen vinstutdelning eller återföring av aktieägartillskott
  • Åtminstone perioden april 2020 - oktober 2021


 • Inte vara på obestånd

 • Inga skatteskulder hos Kronofogden

 • Inget näringsförbud

 • Måste gjort vad som skäligen kan krävas i form av försäkringsersättning, skadestånd och liknande

 • Företaget (eller företag i koncernen) får ej vara hemmahörande i stat som av EU eller OECD bedömt som icke samarbetsvillig på skatteområdet

 • Ingen verksamhet finansierad med allmänna medel.

Ansökan


 • Man ansöker hos Skatteverket

 • Kan ansökas 25 februari - 30 april 2021

 • Perioderna augusti 2020 - februari 2021 kan alltså ansökas redan nu

Länkar

Omställningsstöd även i mars och april - Regeringen.se

Vår ursprungliga podd om Omställningsstödet från maj 2020