Regeringsåtgärder för enskilda firmor

Välkommen


 • Enskild firma - vilka åtgärder gäller för enskild firma och vilka gäller inte

 • Vi utgår från att det är en enskild firma utan anställda


Sjukpenning


 •  Får schabloniserad sjukpenning för upp till 14 karensdagar - oavsett hur många karensdagar som är valda
  • Schabloniserad är 804 kr/dag (lästes efter podden spelades in)


 • Från och med 11 mars till och med 31 maj

 • Smittbärarpenning kan du få om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst av något av följande skäl (läkarintyg krävs): 

  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. 

  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. 

  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.  • Hur du anmäler dig

 

Korttidspermittering


 • Enbart anställda

 • Gäller arbetsgivare/ägare i AB men inte "arbetsgivaren/ägaren" i enskild firma

 • Gäller givetvis anställda i enskild firma

 

Anstånd med skatteinbetalning


 • Skjuta fram HELA skatten för 2019 

  • Ska normalt betalas november 2020 - mars 2021 

  • Avsätts i periodiseringsfond 

  • Betalas senast om sex år 

  • Max 1 miljon kronor  • Anstånd med moms - arbetsgivaravgifter - preliminär inkomstskatt (F-skatt) 

  • Kan begäras för tre perioder mellan januari-september 2020 

  • Man får 1 års anstånd 

  • Gäller även helårsmoms som skulle deklareras 27 december 2019 - 17 januari 2021 

  • Ansök på Skatteverktets E-tjänst fr.o.m. idag måndag 30 mars  • Detta är BARA lån - all skatt ska betalas tillbaka

 

Korrigera preliminärskatt


 • Om resultatet kommer bli lägre - skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration

 • Sänker den preliminärskatt du betalar varje månad (F-skatten kallad)

 • Kan sänka för 2019 också 

  • Om du tänker sätta av all i periodiseringsfond - skicka in nollad nu

  • Återfår all preliminärskatt för 2019 inom ett par veckor normalt • Egen åtgärd som alla alltid kan göra

 • Ändra preliminärskatt gör du i din vanliga e-tjänst hos Skatteverket.

 

Nedsatta egenavgifter


 • Under fyra månader 2020 räknas egenavgifterna endast som 10,21%

 • Normalt 28,97% för 7 karensdagar (standard om man inte själv ändrat)

 • Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader) 
  • För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året. 


 • Exempel: Om du har 400.000 kr vinst i din enskilda firma så kommer du att få ca. 15.000 kr mer kvar efter egenavgifter (som sedan ska beskattas med "vanlig" kommunal skatt - dvs de "vanliga 30%")

 • Detta förväntas ske med automatik i den deklaration som lämnas in i maj 2021 och "lättnaden" består då att någon gång mellan november 2021 och mars 2022 (inte 2023 som vi sa i podden) så kommer du betala mindre skatt

 

Hyresnedsättning


 • Om du hyr lokal OCH är i en särskilt utsatt bransch

 • Hyresvärden kan få ersättning för halva sänkningen 
  • Upp till 50% hyresreducering 


 • Måste tala med hyresvärden

 

Lån från banken


 • Staten garanterar 70% = banken mer villig att låna ut?

 • Räntan för första 12 månaderna skjuts fram 

  • Bara ett lån - inte räntefritt 

  • Man får betala hela räntan ett år senare  

A-kassa


 • Om du betalat A-kassa och nu inte har något jobb i din enskilda firma - dags att utnyttja

 • Särskilt undantag - företagare ska få lägga sin enskilda firma "vilande" (enligt a-kassans definition) femårsregeln till trots

 • Måste dock uppfylla övriga villkor som a-kassan ställer

 • Kontakta din a-kassa och följ deras instruktioner till punkt och pricka

 

Summering


 • Enda "kostnadslättnaden" blir minskade egenavgifter

 • Möjligtvis kan bidraget till hyreslättnad indirekt medge sänkt hyreskostnad, men det lär inte vara allt för många enskilda firmor som kan dra nytta av det - möjligtvis små sällanköphandelsbutiker (tänk liten inredningsbutik)

 • Flera sätt att "låna pengar" 

  • Skjuta på moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt 

  • Skjuta på 2019 års skatter (egenavgifter och kommunal skatt) genom periodiseringsfond 

  • Möjligt banklån som beviljas tack vara statens lånegaranti  • Om du betalat a-kassa och har skralt med jobb - nu är läget att trycka på paus, utnyttja reglerna och få igen den a-kassa du betalt för