#6 – Självhjälp för män

Sex samtal om män / 6. Vad säger den populäre manlighetsgurun Jordan B Peterson om vår tid? Varför lär han unga män att vara som humrar? Och vad händer när två kvinnor raggar som mediemän? Malin Ekman och Ida Ölmedal läser boken och ger sig ut på krogen.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy