Spørretime: Døden - er vi godt nok forberedt?

Slutten på livet - hvordan skal man forholde seg til den? Vi ba dere lyttere komme med spørsmål, erfaringer og undringer om døden. Responsen var enorm! Dette er EKKOs spørretime med Ellen Wesche-Guttormsen og eksperter.