Skal vi ha barn? (2:3) Aldri far?

Ein fjerdedel av alle menn over 45 år er barnlause. Alt ligg til rette – jobb, venner, hobbyer- ja til og med hus. Men barnet, den siste biten i lykkespelet, har ikkje falt på plass: