På spaning efter den internationalism som flytt

Sedan andra världskriget har den svenska borgerligheten värnat internationellt samarbete, men nu hörs allt fler kritiska röster mot såväl internationella konventioner som EU. Samtidigt mobiliserar såväl nationalkonservativa krafter i Europa som auktoritära regimer runtom i världen mot mänskliga fri- och rättigheter. I det här avsnittet av Eftertanke tar sig Emanuel Örtengren an internationalismens kritiker. Han varnar för risken att högern även i Sverige, som traditionellt varit starkt internationellt inriktad, nu vänder sig inåt. Om författaren:
Emanuel Örtengren är programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro.  Eftertanke är en essäpodd från Timbro förlag. Essäerna erbjuder fördjupning i aktuella och tidlösa diskussioner om politik och idéer. Finns på timbro.se och där poddar finns.  Mer läsning: Hur borgerligheten kan förhålla sig till nationalism och internationalism diskuteras i Efter Alliansen: Idéer för en ny borgerlighet (Emanuel Örtengren & Zebulon Carlander, red). Ett övertygande försvar för internationalism formuleras av Dalibor Rohac i Till globalismens försvar och för EU-samarbetet i Ett konservativt försvar för EU.