Ecpod avsnitt 9: ”Så kan vi förebygga människohandel med barn”

I det här avsnittet av #Ecpod pratar vi om människohandel med barn. Vilka är barnen och varför är de särskilt utsatta? Hur ser barnens situation ut? Varför ser vi så få fällande domar - trots ett ökat antal anmälningar? Och vad krävs för att förebygga och motverka människohandel?
Medverkande: Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT Sverige, Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel och Per-Anders Sunesson, Sveriges ambassadör mot människohandel.
Samtalsledare: Caroline Engvall, journalist, föreläsare och författare.