Vi åker tryckkammare

Vi besöker Östra Sjukhuset i Göteborg och får åka tryckkammare ner till 50 meters djup. Vi får en frågestund med Joakim och Stina som sköter trycksättningen och det blir en hel del dykmedicinska frågor